1. klassi tulevate laste dokumentide vastuvõtt

9. veebruar 2020, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused ja dokumendid elektrooniliselt.

Avaldusi 1. klassi vastuvõtuks saab vanem esitada 1. märtsist – 15.aprillini.

1. klassi võetakse vastu koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit 7-aastaseks.

Vanem esitab järgmised dokumendid:
  • avaldus;
  • lapse sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalus teha koopia kohapeal);
  • vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakiri (võimalus teha koopia kohapeal);
  • foto õpilaspiletile;
  • õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
  • koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

15. aprilliks esitada avaldus, lapse sünnitunnistuse koopia ja lapsevanema isikut tõendavad
dokumendid.

Teised dokumendid: tervisekaart, koolivalmiduskaart ja lapse foto hiljemalt 20. juuniks.

Dokumente võetakse vastu kooli kantseleis tööpäevadel kella 12 – 15.Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri