22.05.2017

TÜDRUKUD - Otsingud.pdf


POISID:

Paranda kood:

HTML>
<HEAD><font size=3 color=lightblue><U><B>Kõrveküla Põhikooli sündmused</B></HEAD><BR></FONT><BR>
<BODY BGCOLOR=grey>
<IMG SRC=http://korve.edu.ee/photos/koolimaja%20roheluses.jpg BORDER=2 WIDTH=300 HEIGHT=500>
<H2><FONT COLOR=yellow>MAI</H2></FONT>
<HR>
<UL>
<LI> <B>Spordipäev</B> - <I> 30. mai </I><HR>
<LI> <B>Tutiaktus</B> - <I> 31. mai </I>
</UL>
<BR>
<H2><FONT COLOR=yellow>JUUNI</H2>
<HR>
<OL>
<LI> <B>Matkapäev </B>- <I>1. juuni</I></FONT>
<LI> <B>Spordipäev</B> - <I>2.juuni</I>
</UL>
<font color=white>Täpsem <A HREF=http://korve.edu.ee/urituste-kava>kava asub siin.</A></FONT>
<BR><BR>
<FONT COLOR=yellow> <H1>KOOLIST</H1>
</BODY>
</HTML>


************************************************************************


2016/2017. õppeaasta IV õppeveerandi materjali kordamine

Harjutamiseks internetis (Unit 16 Birthday) sõnavara:

https://quizlet.com/23168329/foodstuffs-flash-cards/

 https://quizlet.com/81655808/ordinal-numerals-20-100-flash-cards/

https://quizlet.com/81656968/months-numerals-flash-cards/

https://quizlet.com/81659040/holidays-dates-flash-cards/

https://quizlet.com/81660333/holidays-puhad-flash-cards/

 

Harjutamiseks internetis (Unit 17 Camping) sõnavara:

https://quizlet.com/139094510/camping-unit-17-love-2-flash-cards/