Projekt nr 14396 "Kõrveküla Põhikooli õpilaste õppekäigud 2018/19 õppeaastal"
Keskkonnaprogramm
Algus 01.08.2018.

Projekti tutvustus

1.-9. klassi õpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid Tartu Ülikooli muuseumis, mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest mitmekesisusest, jätkusuutlikust arengust uurimus-, kogemus- ja avastusõppemeetodite käigus. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, vastutustundliku ja jätkusuutliku käitumismudeli kujunemist, mis omakorda loob võimaluse Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks kujundatakse õpilaste käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks ja arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.

 

Klassidele toimuvad programmid:

1.-3. klaasidele - Mina, Maa, Universum;
4.-6. klassidele - Ained laboris ja looduses;
7.-9. klassidele - Maailm läbi füüsika ja keemia.

Viimased uudised