Tunniplaan 2018/2019. õppeaastal 

 

Klass

   Esmaspäev  

  Teisipäev  

 Kolmapäev 

   Neljapäev  

      Reede    

1.A

eesti keel

rütmika

muusika

eesti keel

eesti keel

 

matemaatika

muusika

eesti keel

matemaatika

kehaline

 

kehaline

eesti keel       

matemaatika

eesti keel

kunst/töö

 

kunst/töö

loodus

eesti keel

loodus

kunst/töö

 

 

 

       

 

 

 

MUDILASKOOR

 

 

MUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.B eesti keel eesti keel
eesti keel
matemaatika
kehaline   
loodus
loodus
matemaatika
muusika
eesti keel
muusika
eesti keel
eesti keel
eesti keel
kunst/töö
kehaline
matemaatika
rütmika
kunst/töö
kunst/töö
     
MUDILASKOOR MUDILASKOOR


Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede        

1.C   eesti keel
eesti keel eesti keel
eesti keel
loodus
kehaline
matemaatika 
loodus   matemaatika
eesti keel
matemaatika
rütmika
kunst/töö
muusika
kehaline
muusika
eesti keel
kunst/töö
eesti keel
kunst/töö
     
MUDILASKOOR  MUDILASKOOR 
 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

2.A rütmika
eesti keel
eesti keel
muusika
eesti keel
eesti keel
kehaline
kehaline
inglise keel
loodus
matemaatika
matemaatika
matemaatika
matemaatika
kunst/töö
inimeseõpetus
eesti keel
eesti keel
eesti keel
kunst/töö
muusika

loodus
kunst/töö
MUDILASKOOR MUDILASKOOR

 

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

2.Bmuusika
eesti keel
rütmika
inglise keel
eesti keel
eesti keel
matemaatikaeesti keel
matemaatika
inimeseõpetus
matemaatika
eesti keel
matemaatika
eesti keel
kunst/töö
eesti keel
loodus
kunst/töö
muusika
kunst/töö
loodus
kehaline


kehaline
MUDILASKOORMUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

2.Ceesti keeleesti keel
matemaatika
rütmika
matemaatika
muusikamatemaatikaeesti keel
eesti keeleesti keel
matemaatika
kehaline
kunst/töö
loodus
kunst/töö
eesti keel
eesti keel
kehaline
inglise keel
kunst/töö
inimeseõpetus
loodus

muusika

MUDILASKOORMUDILASKOOR


 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

3.A eesti keel
matemaatika
inglise keel
eesti keel
inglise keel
matemaatika
eesti keel
matemaatika
kehaline
eesti keel
eesti keel
inimeseõpetus
eesti keel
matemaatika
loodus
muusika
rütmika
informaatika
muusika
kunst/töö
kehaline
inglise keel
loodus
kunst/töö
kunst/töö
MUDILASKOOR MUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

3. Brütmika
inglise keel
matemaatika
eesti keel
eesti keel
eesti keel
informaatika
kehaline
matemaatika
matemaatika
matemaatika
eesti keel
loodus
kehaline
loodus
kunst/töö
inimeseõpetus
eesti keel
eesti keel
kunst/töö
inglise keel
muusika
muusika
inglise keel
kunst/töö
MUDILASKOOR MUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

3. C

eesti keel

informaatika

inglise keel

rütmika

eesti keel

matemaatika
loodus
eesti keel
loodus
matemaatika
inimeseõpetus
matemaatika
kehaline
eesti keel
eesti keel
kunst/töö
muusika
muusika
matemaatika
inglise keel
inglise keel
kehaline
eesti keel
kunst/töö
kunst/töö

 

 MUDILASKOOR MUDILASKOOR

 


Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

4. A
eesti keel
kehaline
eesti keel
kehaline käsitöö/tehnol
matemaatika
eesti keel
matemaatika
matemaatika
käsitöö/tehnol
muusika
matemaatika
kunst
muusika
matemaatika
eesti keel
inglise keel
inglise keel
eesti keel
inglise keel
loodus
eesti keel
rütmika
loodus
kunst
MUDILASKOOR

MUDILASKOOR


Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

4.Beesti keel
käsitöö/tehnol
rütmika
eesti keel
eesti keel
kunst
käsitöö/tehnol
eesti keel
muusika
matemaatika
eesti keel
inglise keel
inglise keel
eesti keel
inglise keel
matemaatika
matemaatika
matemaatika
matemaatika
kehaline
muusika
loodus
kunst
loodus

MUDILASKOOR
kehaline

MUDILASKOOR
 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

4.C
eesti keel
matemaatika
eesti keel
muusika
matemaatika
muusika
inglise keel
inglise keel
rütmika
inglise keel
matemaatika
käsitöö/tehnol
matemaatika
eesti keel
eesti keel
loodus
käsitöö/tehnol
eesti keel
matemaatika
kunst
kunst
loodus
kehaline
eesti keel

MUDILASKOOR
kehaline

MUDILASKOOR


 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

5. A
eesti keel
eesti keel
eesti keel
loodus
inglise keel
kirjandus
kirjandus
inglise keel
inglise keel
rütmika
kunst
informaatika
käsitöö/tehnol
matemaatika
kirjandus
matemaatikamatemaatika
käsitöö/tehnol
keh T/keh P
muusika
inglise keel
loodus
matemaatika
ajalugu
ajalugu
inimeseõpetus
keh T/keh P
matemaatika
klassijuhataja
LASTEKOOR

LASTEKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

5. B
eesti keel
ajalugu
kunst
matemaatikakirjandus
kirjandus
kirjandus
matemaatika
loodus (lk)
eesti keel
loodus (lk)
matemaatika
muusika
inglise keel(lk)
inimeseõp(lo2)
rütmikainformaatika
eesti keel
keh T/keh P
ajalugu
matemaatika
matemaatika
inglise keel (lk)
käsitöö/tehnol inglise keel(lk)
inglise keel (aj)
klassijuhataja
keh T/keh P
käsitöö/tehnol

LASTEKOOR

LASTEKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

6. A
matemaatika
matemaatika
ajalugu
eesti keel
saksa/vene
ühiskond(lk)
ajalugu
eesti keel
kirjandus
muusika
saksa/vene
kunst
keh T/keh P
keh T/keh P
loodus
inglise keel(aj)
saksa/vene
matemaatika
matemaatika
inimeseõp(lo2)
looduseesti keel
loodus
saksa/venekirjandus
matemaatika käsitöö/tehnol
inglise keel(lk)
inglise keel(lk)

LASTEKOOR käsitöö/tehnol

LASTEKOOR
  klassijuhataja   

 


 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

6. B
ühiskond (lk)
eesti keel
matemaatika
eesti keel
muusika
matemaatika
matemaatika
ajalugu
kirjandus
inimeseõp(lo2)
inglise keel
saksa/vene
keh T/keh P
keh T/keh P
saksa/vene
saksa/veneloodusloodus
ajalugu
inglise keel
käsitöö/tehnol inglise keel
eesti keel
matemaatika
loodus
käsitöö/tehnol matemaatikakirjandus
saksa/vene
klassijuhataja
LASTEKOOR kunst

LASTEKOOR

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

7. Abioloogia
saksa/vene
geograafiamatemaatika
matemaatika
matemaatika
matemaatika
bioloogiageograafia
inglise keel
käsitöö/tehnol
eesti keel
inglise keel
saksa/veneajalugu
käsitöö/tehnol
kirjandus
saksa/vene
inglise keel
keh T/keh P
inimeseõp(lk)ajalugu
matemaatika
eesti keel
kunst
loodus
muusika
looduskirjandusklassijuhataja
LASTEKOORKeh T/keh P

LASTEKOOR
 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

7. B
inglise keel
geograafia
käsitöö/tehnol
geograafia
ajalugu
saksa/vene
bioloogia käsitöö/tehnol
saksa/vene
matemaatika
matemaatikaeesti keel
saksa/vene
matemaatika
inglise keel
inimeseõp(lk)
inglise keel
matemaatika
loodus
keh T/keh P
eesti keel
matemaatika
ajalugukirjandus
muusika
kirjandus
loodusbioloogia
kunst
klassijuhataja
LASTEKOOR
keh T/keh P

LASTEKOOR


 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

8. A
saksa/vene
inglise keel
inglise keel
keemia
eesti keel
bioloogiasaksa/venematemaatika
matemaatika
kirjandus
keemiafüüsikafüüsika
eesti keel
käsitöö/tehnol
geograafia
matemaatika
ajalugu
kunst
käsitöö/tehnol
matemaatika
bioloogia
saksa/vene
keh T/keh P
inimeseõp(lo2)
inglise keel
kirjandusinformaatikageograafia
ajalugu
LASTEKOOR muusika
keh T/keh P
LASTEKOOR
klassijuhataja

 


Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

8. B
matemaatika
matemaatikavene keel
inglise keel
inimeseõp(lo2)
keemia
füüsika
muusika
keemia
füüsika
kirjandus
inglise keel
matemaatika
eesti keel
eesti keel
inglise keel
geograafiabioloogia
matemaatika
kirjandus
vene keel
vene keel
informaatika
keh T/keh P
käsitöö/tehnol
geograafiaajalugu
kunst
ajalugu
käsitöö/tehnol
LASTEKOOR
bioloogia
keh T/keh P
LASTEKOOR


klassijuhataja 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

9.
keemia
füüsikamatemaatika
saksa/vene
füüsika
inglise keel
inglise keel
saksa/vene
ajalugu(mat2)
saksa/vene
eesti keel
matemaatika
eesti keel
keemia
matemaatika
matemaatika
kunstkirjandus
geograafia
kirjandus
geograafia
ajalugu(lk)
bioloogia
matemaatika
inglise keel
ühiskond(lk)bioloogia
muusika
keh T/keh P
keh T/keh P
LASTEKOOR
ühiskond(lk)
käsitöö/tehnol
LASTEKOOR


klassijuhataja
käsitöö/tehnol


SELGITUSED:

* lk - lisaklass (endine 4.b)

* 1.b ja 1.c on uues moodulmajas

Viimased uudised