ARVAMUSLUGU


Vali kolmest teemast üks ja kirjuta arvamuslugu. Vastamisel kasuta ära kõik märksõnad, ava nende sisu ja lisa vähemalt kaks asjakohast näidet. Märksõnade kasutamise järjekord vali ise. Pea meeles, et arvamusloo sissejuhatus, teemaarendus ja kokkuvõte peavad moodustama seotud terviku ning peegeldama sinu seisukohta või hinnangut käsitletava teema osas. Teksti pikkus peaks olema vähemalt 120 sõna.

1. Riigikogu valimistel osalemisega saavad kodanikud kujundada tuleviku Eestit
Märksõnad: kodanikuaktiivsus, erakonnad, valimislubadused, seadused, rahulolu

2. Minu unistuste kool
Märksõnad: õppekava, õpilasomavalitsus, juhtimine, oskused, õppemeetodid

3. Ausast maksumaksmisest võidab üksikisik ja kogu ühiskond
Märksõnad: maksusüsteem, ravikindlustus, töötuskindlustus, laenuvõimalused, tuludeklaratsioon