Tugisüsteemi tööd reguleerib õppenõustamise nõukogu, kuhu 2018/19. õa kuuluvad järgmised liikmed:


Riina Sepma (juhataja, haridusliku erivajadustega õpilase õppe koordineerija ja         
                     õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi eest vastutav isik);


Marje Poll (logopeed);


Marina Paddar (sotsiaalpedagoog);


Lehte Kudu (õppealajuhataja, seadusandlus);


Heiki Rokka (aineõpetaja 5.-9. klass, andekad);
 

Reet Rosenberg (aineõpetaja 5.-9. klass);
 

Liisi Kärsin (klassiõpetaja);
 

Piret Jõul (klassiõpetaja).