Tugisüsteemi tööd reguleerib õppenõustamise nõukogu, kuhu 2016/17. õa kuuluvad järgmised liikmed:

Monika Hänilane (juhataja, HEV koordineerimine, õpiabi 4.-9. klass, lihtsustatud õpe);


Lehte Kudu (õppealajuhataja, seadusandlus);


Reet Hannus (sotsiaalpedagoog);


Heiki Rokka (aineõpetaja 5.-9. klass, andekad);
 

Esta Salmistu-Vaas (aineõpetaja 5.-9. klass);
 

Külvi Rebaste (klassiõpetaja);
 

Piret Jõul (klassiõpetaja).