Tugisüsteemi tööd reguleerib õppenõustamise nõukogu, kuhu 2020/21. õa kuuluvad järgmised liikmed:


Kadri Muhhin HEV-koordinaator

Marje Poll (logopeed);


Marina Paddar (sotsiaalpedagoog);


Triinu Kilp (õpilasnõustaja);


Lehte Kudu (õppealajuhataja, seadusandlus);


Heiki Rokka (aineõpetaja 5.-9. klass, andekad);
 

Reet Rosenberg (aineõpetaja 5.-9. klass);
 

Liisi Kärsin (klassiõpetaja);
 

Piret Jõul (klassiõpetaja).