ÕPPETÖÖ KORRALDUS 2021/2022. ÕPPEAASTAL


KOOLIVAHEAJAD

I   vaheaeg 25. oktoober 2021. a  –31. oktoober 2021. a;

II  vaheaeg 23. detsember 2021. a  – 9. jaanuar 2022. a;

III vaheaeg 28. veebruar 2022. a – 6. märts 2022. a;

IV vaheaeg 25. aprill 2022. a – 1. mai 2022. a;

V  vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022 – 31. august 2022.a.


2020/2021. ÕPPEAASTA VEERANDIHINDED

Veerandihinded pannakse välja e-koolis alljärgnevatel kuupäevadel:

I     õppeveerand(1. september – 22. oktoober):
22. oktoober 2021
II   õppeveerand( 1. november – 22. detsember): 17. detsember 2021
III õppeveerand (10. jaanuar – 25. märts):
25. märts 2022
IV õppeveerand
(sh aastahinne)
(26. märts – 13. juuni):
8. juuni 2022

NB! PABERKANDJAL TUNNISTUS VÄLJASTATAKSE ÕPPEAASTA LÕPUS.


TUNDIDE AJAD                                    

1. tund   8.00 – 8.45
2. tund   8.55 – 9.40
   söögivahetund
3. tund 10.00 – 10.45
           söögivahetund
4. tund 11.05 – 11.50
           söögivahetund
5. tund 12.10 – 12.55
6. tund 13.05 – 13.50
7. tund 14.00 – 14.45
8. tund 14.55 – 15.40

Pikapäevarühm: esmaspäev - reede kell 12.00 - 16.30


Põhikooli LÕPUEKSAMITE õppeained, vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles
                       (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
                    (võõrkeele suuline) 14.-15. juuni 2022.a.
Lõpupidu toimub 17. juunil kell 16.00.

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad

4. klass:

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klass: 
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;


ÜLEMINEKUEKSAMID
7. klass inglise keel (kirjalik)             12. mai 2022. a;
8. klass matemaatika (kirjalik)         12. mai 2022. a.


LOOVTÖÖDE ESITLUSED

Loovtööde esitamise tähtaeg on 25. märts 2022. a.
8.a klass         12. aprill 2022. a;

8.b klass         13. aprill 2022. a.