Õppetöö korraldus 2020/2021


Koolivaheajad

I   vaheaeg 19. oktoober 2020. a  – 25. oktoober 2020. a;

II  vaheaeg 23. detsember 2020. a  – 10. jaanuar 2021. a;

III vaheaeg 22. veebruar 2021. a – 28. veebruar 2021. a;

IV vaheaeg 19. aprill 2021. a – 25. aprill 2021. a;

V  vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021 – 31. august 2021.a.

 

2020/2021. õppeaasta veerandihinded

Veerandihinded pannakse välja e-koolis alljärgnevatel kuupäevadel:

I veerand:          16. oktoober 2020. a (reede);

II veerand:         18. detsember 2020. a (reede);

III veerand:        12. märts 2021. a (reede);

IV veerand:        veerandi  ning aastahinne 31. mai 2021. a (esmaspäev).

NB! PABERKANDJAL  E-KOOLI  TUNNISTUS VÄLJASTATAKSE  ÕPPEAASTA LÕPUS.Tundide ajad                                               

1. tund   8.00 – 8.45

2. tund   8.55 – 9.40

     I söögivahetund (1.A+B+C; 2.A+B+C+D; 3.A+B)

3. tund 10.00 – 10.45

                II söögivahetund (3.C; 4.A+B+C; 5.A+B+C; 6.B)

4. tund 11.05 – 11.50

                III söögivahetund (6.A+C; 7.A+B; 8.A+B; 9.A+b)     

5. tund 12.10 – 12.55

6. tund 13.05 – 13.50

7. tund 14.00 – 14.45

8. tund 14.55 – 15.40


Pikapäevarühm:

esmaspäev - reede kell 12.00 - 16.30

Põhikooli LÕPUEKSAMITE õppeained, vormid ja ajad


1) eesti keel (kirjalik)           28. mai 2021. a;

2) matemaatika (kirjalik)      3. juuni 2021. a;

3) valikeksam (kirjalik)         9. juuni 2021. a.

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad


1) 4. klassi tasemetöö: loodusõpetus (kirjalik)   23.-24. september 2020. a;

2) 4. klassi tasemetöö: matemaatika (kirjalik)   30. september - 1.oktoober 2020. a;

3) 7. klassi tasemetöö: loodusõpetus (kirjalik)   21.-22. september 2020. a.

4) 7. klassi tasemetöö: matemaatika (kirjalik)   28.-29. september 2020. a.

 

ÜLEMINEKUEKSAMID - tänavu tasemetööna

7. klass inglise keel (kirjalik)      20. mai 2021. a;

8. klass matemaatika (kirjalik)   13. mai 2021. a.

 

LOOVTÖÖDE ESITLUSED

8.a klass             14. aprill 2021. a;

8.b klass             15. aprill 2021. a.