ÕPPETÖÖ KORRALDUS 2022/2023. ÕPPEAASTAL


KOOLIVAHEAJAD

I   vaheaeg 24. oktoober 2022. a  –30. oktoober 2022. a;

II  vaheaeg 22. detsember 2022. a  – 8. jaanuar 2023. a;

III vaheaeg 27. veebruar 2023. a – 5. märts 2023. a;

IV vaheaeg 24. aprill 2023. a – 30. aprill 2023. a;

V  vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023 – 31. august 2023.a.


2022/2023. ÕPPEAASTA TRIMESTRID

I     trimester01.09.2022 - 25.11.2022

II   trimester28.11.2022 - 10.03.2023
III trimester13.03.2023 - 13.06.2023

NB! PABERKANDJAL TUNNISTUS VÄLJASTATAKSE ÕPPEAASTA LÕPUS.


TUNDIDE AJAD                                    

1. tund   8.00 – 8.45
2. tund   8.55 – 9.40
   söögivahetund 1.a - 3.b kl
3. tund 10.00 – 10.45  
           söögivahetund 3.c - 6.b kl
4. tund 11.05 – 11.50
           söögivahetund 6.c - 9.b kl
5. tund 12.10 – 12.55
6. tund 13.05 – 13.50
7. tund 14.00 – 14.45
8. tund 14.55 – 15.40

Pikapäevarühm: esmaspäev - reede kell 12.00 - 16.30. Õhtuse pikapäeva (alates kl 14.00st) õpetajad on Liina  (E, K, N - ruum 333) ja Tuuli (T, R - 4.c klass) .


Põhikooli LÕPUEKSAMITE õppeained, vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles
                       (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
                    (võõrkeele suuline) 12.-13. juuni 2022.a.

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad

4. klass:

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26-27. september 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

7. klass: 
matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26-27. september 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 2022. a;
inglise keel (kirjalik) – 17.-18. oktoober 2022. a;
inglise keel (suuline) – 17.-21. oktoober 2022. a;


ÜLEMINEKUEKSAMID
7. klassi inglise keel (kirjalik) - 25. mai 2023. a;

8. klassi matemaatika (kirjalik) - 25. mai 2023. a.

LOOVTÖÖDE ESITLUSED

8.c klass      18. aprill 2023. a;
8.b klass      19. aprill 2023. a;
8.a klass      20. aprill 2023. a.
Loovtööde esitamise tähtaeg - 31. märts 2023. a.