ÖÖkooli info

18. november 2019, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

ÖÖkool leiab aset 21. novembril algusega kell 18.00.
Loe lisaksHärma võistulaulmine

4. november 2019, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Ootame Teid ka sel aastal Kõrveküla Põhikooli võistulaulma. Miina Härmale pühendatud Tartumaa mudilas- ja lastekooride võistulaulmine toimub tänavu 7. veebruaril 2020, algusega kell 11.00.
Loe lisaksHelkuripuu

1. november 2019, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Edastan info, et Kõrvekülas on helkuripuu.
Loe lisaksI õppeveerandi tublid õppurid

31. oktoober 2019, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

K Ä S K K I R I                                                                              21.10.2019     nr 3.-11/8

 

Kiituse avaldamine


Loe lisaksKorvpalli trenn kutsub

28. oktoober 2019, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Loe lisaksMuudatus bussiliinil nr 111

15. oktoober 2019, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Loe lisaksBussiliini 734 (Tartu-Vasula-Tartu) pikendus

22. september 2019, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Alates 01.10.2019 planeeritakse maakonnaliini nr 734 bussile (väljub KÕRVEKÜLA KOOL peatusest kell 14:12) lisada MUSTA TEE ja VAHI peatused väljumiseks reisijate soovil. Esialgselt lisatakse täiendavad peatused tähtajaliselt oktoobrikuuks. Kui statistikast on näha, et peatusi hakatakse reisjate poolt kasutama, jäävad need sõiduplaani ka edaspidiseks. Uus maakonnaliin alates 01.10.2019 hakkab kandma numbrit 753 Täpsem info muudatuste kohta on nähtav alates septembrikuu keskpaigast peatus.ee portaalis
Loe lisaksTeadusklubi alustab

18. september 2019, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Loe lisakseKooli tutvustus

4. september 2019, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Loe lisaks(function() { var requestAnimationFrame = window.requestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback) { window.setTimeout(callback, 1000 / 60); }; window.requestAnimationFrame = requestAnimationFrame; })(); var flakes = [], canvas = document.getElementById("canvas"), ctx = canvas.getContext("2d"), flakeCount = 400, mX = -100, mY = -100 canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; function snow() { ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); for (var i = 0; i < flakeCount; i++) { var flake = flakes[i], x = mX, y = mY, minDist = 150, x2 = flake.x, y2 = flake.y; var dist = Math.sqrt((x2 - x) * (x2 - x) + (y2 - y) * (y2 - y)), dx = x2 - x, dy = y2 - y; if (dist < minDist) { var force = minDist / (dist * dist), xcomp = (x - x2) / dist, ycomp = (y - y2) / dist, deltaV = force / 2; flake.velX -= deltaV * xcomp; flake.velY -= deltaV * ycomp; } else { flake.velX *= .98; if (flake.velY <= flake.speed) { flake.velY = flake.speed } flake.velX += Math.cos(flake.step += .05) * flake.stepSize; } ctx.fillStyle = "rgba(255,255,255," + flake.opacity + ")"; flake.y += flake.velY; flake.x += flake.velX; if (flake.y >= canvas.height || flake.y <= 0) { reset(flake); } if (flake.x >= canvas.width || flake.x <= 0) { reset(flake); } ctx.beginPath(); ctx.arc(flake.x, flake.y, flake.size, 0, Math.PI * 2); ctx.fill(); } requestAnimationFrame(snow); }; function reset(flake) { flake.x = Math.floor(Math.random() * canvas.width); flake.y = 0; flake.size = (Math.random() * 3) + 2; flake.speed = (Math.random() * 1) + 0.5; flake.velY = flake.speed; flake.velX = 0; flake.opacity = (Math.random() * 0.5) + 0.3; } function init() { for (var i = 0; i < flakeCount; i++) { var x = Math.floor(Math.random() * canvas.width), y = Math.floor(Math.random() * canvas.height), size = (Math.random() * 3) + 2, speed = (Math.random() * 1) + 0.5, opacity = (Math.random() * 0.5) + 0.3; flakes.push({ speed: speed, velY: speed, velX: 0, x: x, y: y, size: size, stepSize: (Math.random()) / 30, step: 0, opacity: opacity }); } snow(); }; canvas.addEventListener("mousemove", function(e) { mX = e.clientX, mY = e.clientY }); window.addEventListener("resize",function(){ canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; }) init();