Direktor
Andres Jõgar
7 303 860
andres[at]korve.edu.ee
Sekretär
Juta Laane
7 303 861
juta[at]korve.edu.ee
Õppealajuhataja
Lehte Kudu
7 303 862
lehte[at]korve.edu.ee
Haldusjuht
Vaido Laane
53 497 925
vaido[at]korve.edu.ee
HEV-koordinaator
Monika Hänilane

monika[at]korve.edu.ee
Sotsiaalpedagoog
Marina Paddar
7 303 783
marina[at]korve.edu.ee
Kooliõde
Maarja Gross


Söökla
Kaja Mõttus
7 303 863
kaja[at]korve.edu.ee
Raamatukogu

7 414 319
harmark[at]tartuvv.ee