Õpetajate konsultatsiooniajad 2020/2021. õa  

                                                          

  

 

Õpetaja   

 

Kersti Kont

kersti[at]korve.edu.ee
1.A kl klassijuhataja

 

Kadi Bruus

kadibruus[at]korve.edu.ee
1.B kl klassijuhataja


Juta Roosiorg
jutar[at]korve.edu.ee
1.C kl klassijuhataja  

Piret Jõul
piretj[at]korve.edu.ee
2.A kl klassijuhataja

Ester Berg
ester[at]korve.edu.ee
2.B kl klassijuhataja
Õpiabi

Tuuli Helk
tuuli[at]korve.edu.ee
2.C kl klassijuhataja

Liisi Kärsin
liisi[at]korve.edu.ee
2.D kl klassijuhataja
Õpiabi

Külvi Rebaste

kylvi[at]korve.edu.ee

3.A kl klassijuhataja

 

Liina Karelson

liina[at]korve.edu.ee

3.B kl klassijuhataja

 
Kristi Keem
kristi[at]korve.edu.ee
3.C kl klassijuhataja
 

Signe Rööpson

signe[at]korve.edu.ee

4.A kl klassijuhataja


Anna Roots

anna[at]korve.edu.ee

4.B kl klassijuhataja


Jana Post

jana[at]korve.edu.ee

4.C kl klassijuhataja


Mare Kalamees

mares[at]korve.edu.ee

5.A kl klassijuhataja
Kunstiõpetus - 5.a
Käsitöö ja kodundus - 5.-9. kl T

Ille Kukk

ille[at]korve.edu.ee

5.B kl klassijuhataja
Kehaline kasvatus

Kadri Muhhin
kadri[at]korve.edu.ee
5.C kl klassijuhataja

Inglise keel
 

Tatiana Albakhtina
tatiana[at]korve.edu.ee

6.A kl klassijuhataja

Vene keel -


Gerro Avarlaid
gerro[at]korve.edu.ee
6.B kl klassijuhataja
Ajalugu

 

Heiki Rokka

heiki[at]korve.edu.ee

6.C kl klassijuhataja
Matemaatika


Piret Sillamaa

piret[at]korve.edu.ee

7.A kl klassijuhataja

Inglise keel

 

Piia Nurmela

piia[at]korve.edu.ee

7.B kl klassijuhataja

Inglise keel

 
Reet Rosenberg
reetr[at]korve.edu.ee
8.A kl klassijuhataja
Eesti keel ja kirjandus
 

Tiina Kivastik

tiina[at]korve.edu.ee

8.B kl klassijuhataja

Muusika
Koorid

Ott Toomsalu

ott[at]korve.edu.ee

9.A kl klassijuhataja

Bioloogia - 7.-9. kl

Geograafia - 7.-9. kl


Helena Rõžova

helena[at]korve.edu.ee

9.B kl klassijuhataja

Abiõpetaja


Monika Hänilane

monika[at]korve.edu.ee

HEV koordinaator

 

Triinu Kilp
triinu[at]korve.edu.ee
Õpilasnõustaja
 

Einar Nõmme

einar[at]korve.edu.ee

Tehnoloogiaõpetus - 5.-9. kl P

Juta Laane

juta[at]korve.edu.ee

Sekretär

Saksa keel - 6.-9. kl

Julia Rakitina
julia[at]korve.edu.ee
Vene keel
 

Toomas Klaup

toomas[at]korve.edu.ee

Kehaline kasvatus


Tuuli Reinthal
tuulir[at]korve.edu.ee
Eesti keel ja kirjandus
 
Laura Jõgar
laura[at]korve.edu.ee
Eesti keel ja kirjandus
 

Marje Poll

marje[at]korve.edu.ee

Logopeed


Maia-Liisa Soonvald 
maia[at]korve.edu.ee
Loodusõpetus - 6. kl

Marina Paddar
marina[at]korve.edu.ee 
Sotsiaalpedagoog

Sandra Lisbeth Heinlo
sandra[at]korve.edu.ee
Keemia - 8.-9. kl
Loodusõpetus - 7. kl


Rauno Neito
rauno[at]korve.edu.ee
Füüsika - 8.-9. kl
Teadusklubi

 
Kersti Juul
kerstij[at]korve.edu.ee
Muusika
Koorid

Annika Kutti
annikakutti[at]korve.edu.ee
Matemaatika
 

Lehte Kudu

lehte[at]korve.edu.ee

Õppealajuhataja

Inimeseõpetus - 5.-8. kl, LÕK

Andres Jõgar

kool[at]korve.edu.ee

Direktor

Ühiskonnaõpetus

Ajalugu - 9.a, 9.b

Karin Kilk

karin[at]korve.edu.ee

Infojuht

Informaatika - 3.a, 3.b, 3.c, 5.a, 5.b, 5.c, 8.a, 8.b, LÕK

 

Helen Pill
helen[at]korve.edu.ee
Huvijuht
 
Alvar Nõmme
alvar[at]korve.edu.ee
IT-tugi