Õppetöö korraldus 2019/2020


Koolivaheajad

I vaheaeg   21. oktoober 2019. a  – 27. oktoober 2019. a;

II vaheaeg  23. detsember 2019. a  – 5. jaanuar 2020. a;

III vaheaeg 24. veebruar 2020. a – 1. märts 2020. a;

IV vaheaeg 20. aprill 2020. a – 26. aprill 2020. a;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020 – 31. august 2020.a.


2019/2020. õppeaasta veerandihinded

Veerandihinded pannakse välja e-koolis alljärgnevatel kuupäevadel:

I veerand:

II veerand:        

III veerand:      

IV veerand:      

NB! PABERKANDJAL  E-KOOLI  TUNNISTUS VÄLJASTATAKSE  ÕPPEAASTA LÕPUS


Tundide ajad                                               

1. tund   8.00 – 8.45

2. tund   8.55 – 9.40

     söögivahetund

3. tund 10.00 – 10.45

                söögivahetund

4. tund 11.05 – 11.50

                söögivahetund

5. tund 12.10 – 12.55

6. tund 13.05 – 13.50

7. tund 14.00 – 14.45

8. tund 14.55 – 15.40


Pikapäevarühm:

esmaspäev - reede kell 12.00 - 16.30

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Lõpueksamid toimuvad: 

1) eesti keel ja kirjandus (kirjalik)     1. juuni 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik)                              4. juuni 2020. a;

3) valikeksam (kirjalik)           10. juuni 2020. a.


TASEMETÖÖDE ÕPPEAINED, VORMID  JA  AJAD

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik)       12. mai 2020. a;


4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg:

1) loodusvaldkond (elektrooniline)   1.-2. oktoober 2019. a.


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (elektrooniline)    13. mai 2020. a;


7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg:

1) loodusvaldkond (elektrooniline)      24.-25. september 2019. a.


ÜLEMINEKUEKSAMID

7. klass inglise keel (kirjalik)      

8. klass matemaatika (kirjalik)   


LOOVTÖÖDE ESITLUSED

8.a klass              

8.b klass            Õppenõukogu tegevus 2018/2019 õa.


30. mai          Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

                      Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

                      Õpilaste tunnustamise otsustamine.

18. juuni        Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise    

                      otsustamine.

                      Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine.

29. august      Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine.

                      Kooli üldtööplaani kinnitamine.


 


Viimased uudised