Õppetöö korraldus 2017/2018


KOOLIVAHEAJAD

Sügisvaheaeg
21. oktoober 2017. a  – 29. oktoober 2017. a
Talvevaheaeg
23. detsember 2017. a  – 7. jaanuar 2018. a
Kevadvaheaeg
17. märts 2018. a – 25. märts 2018. a
Suvevaheaeg
5. juuni 2018. a – 31. august 2018. a


 

TUNDIDE AJAD                                                                                                        

1. tund 8.00 - 8.45
2. tund 8.55 - 9.40
         SÖÖGIVAHETUND 
3. tund   10.00 - 10.45                                  

         SÖÖGIVAHETUND 

4. tund   11.05 - 11.50                                 

         SÖÖGIVAHETUND 

5. tund 12.10 - 12.55
6. tund 13.05 - 13.50
7. tund 14.00 - 14.45
8. tund 14.55 - 15.40                          

 

PIKAPÄEVARÜHM:

Esmaspäevast reedeni kell 12.00 - 16.30. Laste toitlustamine toimub kell 13.00 (peale 5. tundi). Lapse osalemine lõunal (sööb/ei söö pikapäeva ajal) märkida pikapäevarühma avaldusele. Kui laps sööb vaid kindlatel päevadel (nt ainult teisipäeval ja reedel), siis ka erisoovid lisada avaldusele.

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD

30. mai 2018
 
Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;
Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
Õpilaste tunnustamise otsustamine.

18. juuni 2018

Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
Põhikooli lõpetanute tunnustamise otsustamine.

29. august 2018
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine;
Kooli üldtööplaani kinnitamine.


TASEMETÖÖDE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD

3. klassi tasemetööd:

1) eesti keel
(kirjalik)       24. mai 2018. a           
2) matemaatika (kirjalik) 29. mai 2018. a

6. klassi tasemetööd:

1) eesti keel
(kirjalik)        16. mai 2018. a                   
2) matemaatika (kirjalik) 22. mai 2018. a

ÜLEMINEKUEKSAMID

7. klass   inglise keel
(kirjalik)       7. mai 2018. a                   
8. klass matemaatika   (kirjalik)7. mai 2018. a


PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD

Lõpueksamid toimuvad:

1) eesti keel ja kirjandus (kirjalik)                   1. juuni 2018. a                             
2) matemaatika (kirjalik) 8. juuni 2018. a
3) valikeksam 13. juuni 2018. a

Põhikooli lõpetaja teatab 1. õppeveerandi lõpuks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksamit.