Õppetöö korraldus 2019/2020


Koolivaheajad

I vaheaeg   21. oktoober 2019. a  – 27. oktoober 2019. a;

II vaheaeg  23. detsember 2019. a  – 5. jaanuar 2020. a;

III vaheaeg 22. veebruar 2020. a – 24. veebruar 2020. a;

IV vaheaeg 10. aprill 2020. a – 12. aprill 2020. a;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 28. mai 2020 – 31. august 2020.a.


Muudatused vaheaegades ei puuduta lõpuklasse. Neile kehtivad riiklikud vaheajad, mille ajad leiad siit.


2019/2020. õppeaasta veerandihinded

Veerandihinded pannakse välja e-koolis alljärgnevatel kuupäevadel:

I veerand:  18. oktoober 2019. a

II veerand: 20. detsember 2019. a       

III veerand:  13. märts 2020. a     

IV veerand:  veerandi ning aastahinne 19. mai 2020. a     

NB! PABERKANDJAL  E-KOOLI  TUNNISTUS VÄLJASTATAKSE  ÕPPEAASTA LÕPUS


Tundide ajad                                               

1. tund   8.00 – 8.45

2. tund   8.55 – 9.40

     söögivahetund (2.a, 3.a, 3.b, 3.c, 4.b)

                söögivahetund moodulis (1.a, 1.b, 1.c, 1.d)

3. tund 10.00 – 10.45

                söögivahetund (4.c, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b)

       söögivahetund moodulis (2.b, 2.c, 4.a)

4. tund 11.05 – 11.50

                söögivahetund (7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b)     

5. tund 12.10 – 12.55

6. tund 13.05 – 13.50

7. tund 14.00 – 14.45

8. tund 14.55 – 15.40


Pikapäevarühm:

esmaspäev - reede kell 12.00 - 16.30


Õppenõukogu tegevus 2018/2019 õa.


november       Sisehindamise tulemuste läbi arutamine.

mai                 Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

                      Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

                      Õpilaste tunnustamise otsustamine.

 
juuni                Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise
                       otsustamine.
                       Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine.

august           Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine.

                      Kooli üldtööplaani kinnitamine.