Õppetöö korraldus 2017/2018


KOOLIVAHEAJAD

Sügisvaheaeg
21. oktoober 2017. a  – 29. oktoober 2017. a
Talvevaheaeg
23. detsember 2017. a  – 7. jaanuar 2018. a
Kevadvaheaeg
17. märts 2018. a – 25. märts 2018. a
Suvevaheaeg
5. juuni 2018. a – 31. august 2018. a


 

TUNDIDE AJAD                                                                                                        

1. tund 8.00 - 8.45
2. tund 8.55 - 9.40
         SÖÖGIVAHETUND 
3. tund   10.00 - 10.45                                  

         SÖÖGIVAHETUND 

4. tund   11.05 - 11.50                                 

         SÖÖGIVAHETUND 

5. tund 12.10 - 12.55
6. tund 13.05 - 13.50
7. tund 14.00 - 14.45
8. tund 14.55 - 15.40                          

 

PIKAPÄEVARÜHM:

Esmaspäevast reedeni kell 12.00 - 16.30. Laste toitlustamine toimub kell 13.00 (peale 5. tundi). Lapse osalemine lõunal (sööb/ei söö pikapäeva ajal) märkida pikapäevarühma avaldusele. Kui laps sööb vaid kindlatel päevadel (nt ainult teisipäeval ja reedel), siis ka erisoovid lisada avaldusele.

 

TASEMETÖÖDE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD

3. klassi tasemetööd:

1) eesti keel
(kirjalik)       24. mai 2018. a           
2) matemaatika (kirjalik) 29. mai 2018. a

6. klassi tasemetööd:

1) eesti keel
(kirjalik)        16. mai 2018. a                   
2) matemaatika (kirjalik) 22. mai 2018. a

ÜLEMINEKUEKSAMID

7. klass   inglise keel
(kirjalik)       7. mai 2018. a                   
8. klass matemaatika   (kirjalik)7. mai 2018. a


PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD

Lõpueksamid toimuvad:

1) eesti keel ja kirjandus (kirjalik)                   1. juuni 2018. a                             
2) matemaatika (kirjalik) 8. juuni 2018. a
3) valikeksam 13. juuni 2018. a

Põhikooli lõpetaja teatab 1. õppeveerandi lõpuks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksamit.