Õppetöö korraldus 2018/2019


Koolivaheajad

I vaheaeg 22. oktoober 2018. a  – 28. oktoober 2018. a;

II vaheaeg 24. detsember 2018. a  – 6. jaanuar 2019. a;

III vaheaeg 25. veebruar 2019. a – 3. märts 2019. a;

IV vaheaeg 22. aprill 2019. a – 28. aprill 2019. a;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019 – 31. august 2019.a.


2018/2019. õppeaasta veerandihinded

Veerandihinded pannakse välja e-koolis alljärgnevatel kuupäevadel:

I veerand:           19. oktoober 2018. a (reede);

II veerand:         21. detsember 2018. a (reede);

III veerand:       15. märts 2019. a (reede);

IV veerand:       veerandi  ning aastahinne 31. mai 2019. a (reede).

NB! PABERKANDJAL  E-KOOLI  TUNNISTUS VÄLJASTATAKSE  ÕPPEAASTA LÕPUS


Tundide ajad                                               

1. tund   8.00 – 8.45

2. tund   8.55 – 9.40

     söögivahetund (1.A, 2.A, 2.B, 2.C, 3.B)

3. tund 10.00 – 10.45

                söögivahetund (1.B, 1.C, 3.A, 3.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B)

4. tund 11.05 – 11.50

                söögivahetund (4.A, 4.B, 4.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.)

5. tund 12.10 – 12.55

6. tund 13.05 – 13.50

7. tund 14.00 – 14.45

8. tund 14.55 – 15.40


Pikapäevarühm:

esmaspäev - reede kell 12.00 - 16.30

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Lõpueksamid toimuvad: 

1) eesti keel ja kirjandus (kirjalik)     3. juuni 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik)                            10. juuni 2019. a;

3) valikeksam (kirjalik)           13. juuni 2019. a.


TASEMETÖÖDE ÕPPEAINED, VORMID  JA  AJAD

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik)                     8. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik)              15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg:

1) loodusõpetus (kirjalik)              2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik)                    14. mai 2019. a;

2) matemaatika                             21. mai 2019. a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg:

1) loodusõpetus (kirjalik)             25. september 2018. a.


ÜLEMINEKUEKSAMID

7. klass inglise keel (kirjalik)       6. mai 2019. a;

8. klass matemaatika (kirjalik)    6. mai 2019. a.


LOOVTÖÖDE ESITLUSED

8.a klass               9. aprill 2019. a;

8.b klass             10.aprill 2019. a.