Õppetöö korraldus 2016/2017


 

KOOLIVAHEAEG

 

HINNETELEHED

HINNETE 

 VÄLJAPANEMINE 

TUNNISTUSTE

   KÄTTEANDMINE 

Sügisvaheaeg

22.10.-30.10.

23. september

(reede)

19. oktoober (kolmapäev)

21. oktoober

(reede)

Jõuluvaheaeg

23.12.-08.01.

11. november (reede)

19. detsember

(esmaspäev)

22. detsember (neljapäev)

Kevadvaheaeg

18.03.-26.03.

17. veebruar

(reede)

15. märts

(kolmapäev)

17. märts

(reede)

Suvevaheaeg

07.06.-31.08.

21. aprill

(reede)

1. juuni

(neljapäev)

6. juuni

(teisipäev)


 

TUNDIDE AJAD                                                                                                        

1. tund 8.00 - 8.45
2. tund 8.55 - 9.40
         SÖÖGIVAHETUND 
3. tund   10.00 - 10.45                                  

         SÖÖGIVAHETUND 

4. tund   11.05 - 11.50                                 

         SÖÖGIVAHETUND 

5. tund 12.10 - 12.55
6. tund 13.05 - 13.50
7. tund 14.00 - 14.45
8. tund 14.55 - 15.40                          

 

PIKAPÄEVARÜHM:

Esmaspäevast reedeni kell 12.00 - 16.30. Laste toitlustamine toimub kell 13.00 (peale 5. tundi). Lapse osalemine lõunal (sööb/ei söö pikapäeva ajal) märkida pikapäevarühma avaldusele. Kui laps sööb vaid kindlatel päevadel (nt ainult teisipäeval ja reedel), siis ka erisoovid lisada avaldusele.

 

TASEMETÖÖDE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD

3. klassi tasemetööd:

1) eesti keel
(kirjalik)       10. mai 2017. a           
2) matemaatika (kirjalik) 16. mai 2017. a

6. klassi tasemetööd:

1) eesti keel
(kirjalik)        3. mai 2017. a                   
2) matemaatika (kirjalik) 9. mai 2017. a
3) muu õppeaine    
(kirjalik)           
18. mai 2017. a      

ÜLEMINEKUEKSAMID

7. klass   inglise keel
(kirjalik)       8. mai 2017. a                   
8. klass matemaatika   (kirjalik)8. mai 2017. a


PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD

Lõpueksamid toimuvad:

1) eesti keel ja kirjandus (kirjalik)                   1. juuni 2017. a                             
2) matemaatika (kirjalik) 7. juuni 2017. a
3) valikeksam 13. juuni 2017. a

Põhikooli lõpetaja teatab 1. õppeveerandi lõpuks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksamit.