*********************************************************************************************************


On selgunud, et 3.C, ja 4.C klassi õpilased on olnud lähikontaktis koroonahaigega ning terviseametilt saadud suuniste kohaselt jäävad nimetatud klasside õpilased lähikontaktsetena isolatsiooni ja distantsõppele. See tähendab, et lapsed püsivad kodus ning huviringides ei osale. 


3.C klassi õpilased on isolatsioonis kuni 22. veebruarini st kooli tagasi tullakse pärast vaheaega.


4.C klassi õpilased on isolatsioonis kuni 25. veebruarini st kooli tagasi tullakse pärast vaheaega.


Täpsema info annab Terviseamet, kes Teiega ühendust võtab, hoidke palun oma infokanalid (telefon, e-mail) läheduses. Jälgige kindlasti oma enesetunnet, pöörduge vajadusel perearsti poole ning loodame ikka parimat!


Teadmiseks teiega koos elavatele inimestele – seni kui kontakis olnud lapsel ei esine haigussümptomeid (NB! ka kerge väsimustunne ja kriipiv kurk on sümptomid), ei pea pereliikmed kodus püsima, vaid saavad jätkata oma igapäevase tegevusega. Kui tekivad haigussümptomid (tavaliselt 4.-6. päeval peale lähikontakti toimumist), siis on ka teie pereliikmed lähikontaktsed ja peavad samuti koheselt koju jääma. Lisainfo: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/lahikontaktse-juhis


*********************************************************************************************************


*********************************************************************************************************

Kooli tn ääres on lubatud peatuda lühiajaliselt (kuni 5 min), planeeritud on 4 sõiduauto kohta ja peatuda võib piki Kooli tn suunda. Ette ei ole nähtud risti parkimist ja tagurdamist Kooli tänavale ja Vasula teele, mida hetkel tehakse. Palume kasutada suurt kooliparklat staadioni kõrval, kus parkimiskohti jagub.

************************************************************************************************************************************************************************************************