Lihtsustatud karantiinis lapsed võivad osaleda kooli või lasteaia ruumides toimuvas huvitegevuses (korraldus kehtib alates 27.09.)


Kui kuni 12-aastane laps koolis puutub kokku COVID-19 haigega, siis tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi koolis ja osa võtta huvitegevusest, kus osalevad ainult sama kooli lapsed.

Täielikult vaktsineerimata COVID-19 haigega koolis kokku puutunud 12-18-aastased õpilased, samuti õpilased, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, võivad kiirtesti ja PCR-testi negatiivse tulemuse korral ja haigustunnuste puudumisel jätkata nii õppetööd üldharidus- või kutsekoolis kui ka osaleda noorsootöös ja huvitegevustes, kui need toimuvad samas haridusasutuses ning seal osalevad üksnes sama asutuse lapsed ja noored.

Lihtsustatud karantiini saab edaspidi rakendada ka juhul kui lähikontakt tekib koolis toimuvates huviringides ning laps võib haigussümptomite puudumisel jätkata koolis käimist ning huviringides osalemist.

Lihtsustatud karantiin ei laiene peresisestele lähikontaktidele ega huviringidele, milles osalevad teiste koolide/lasteasutuste lapsed. Lähtuge terviseameti antud juhistest.

           VÄGA KÕRGE RISK                
Koroonaviiruse leviku riskitase Eestis.


Tegemist on 1,0 ametikohaga ning tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Viimased uudised

2021/2022. õppeaasta klassijuhatajate nimekirja leiad SIIT!
Toitlustamine algab 2. septembril ja pikapäeva söömine 13. septembril.
Söögivahetundide vahetused:
  • I VAHETUS   9.40   1.a,b,c,   2.a,b,c,   3.a, b, c, d 
  •  II VAHETUS  10.45  4.a,c,   5.a,c,   6.a,b,   7.c, 8.b
  •  III VAHETUS 11.50   4.b,   5.b,   6. c,   7.a,b,   8.a,   9.a,b
Koolitoit on õpilastele tasuta.