ÕPILASPILETID

Olemasolevatele õpilaspiletitele lisatakse pikendamiseks kleebised, mille saad klassijuhatajalt. Uutele õpilastele antakse uued õpilaspiletid, mis vajavad isikustamist. Täpsema info saamiseks vajuta alloleval õpilaspiletil. Kui lapsel puudub ID-kaart, siis helistada isikustamise lehel olevale telefonile.

Söögivahetundide vahetused:
  • I VAHETUS   9.40    söövad 1.a kl -3.b kl
  • II VAHETUS  10.45   söövad 3.c kl - 6.b kl
  • III VAHETUS 11.50   söövad 6.c kl - 9.b kl
Koolitoit on õpilastele tasuta. Toitlustamine algab 2. septembrist. Pikapäevarühma lastel on võimalik saada alates 12. septembrist oodet kell 12.55. Selleks tuleb lapsevanemal täita avaldus, millega annab märku, et laps osaleb pikapäevarühma töös ning soovib ka oodet.