Kõrveküla Põhikool: euroopalik, innovaatiline ja keskkonnasõbralik kool kõikidele õpilastele

Kõrveküla Põhikooli Erasmus+ projekt Kõrveküla Põhikool: euroopalik, innovaatiline ja keskkonnasõbralik kool kõikidele õpilastele oli õpirändeprojekt, mis kestis 16 kuud ja mille elluviimine toimus ajavahemikus 01.10.2021 kuni 31.01.2023.

Antud projekti raames osales 10 Kõrveküla Põhikooli töötajat 9 erineval kursusel ja koolitusel. Osalejad said valitud nii humanitaar- kui ka reaalainete õpetajate, klassiõpetajate, mitteõpetavate haridustöötajate ning juhtkonna hulgast. Kursused said valitud vastavalt kooli vajadustele, igal kursusel oli vaid 1 osaleja (va 1 kursus, kus osales nii õpetaja kui mitteõpetav haridustöötaja), et kasu koolile oleks võimalikult suur. Kui nüüd võrrelda projektitaotluse kirjutamist ja seda, mis tegelikult toimus, siis võime jääda rahule. Kõik 10 planeeritud õpirännet toimusid, kõik kursused olid sisuliselt samad, mis esialgselt planeeritud. Muutusid aga korraldajad, kursuste toimumise asukohad ning toimumise aeg. Ei jäänud meidki puudutamata Covid-19 pandeemia: kõik kursused, mis pidid toimuma 2021. aasta lõpus või 2022. aasta alguses, lükati kas edasi 2022. aasta hiliskevadesse või jäeti ära. Nii tuli kolmele õpirändurile leida uus kursuse korraldaja. Suure otsimise peale õnnestus leida väga sarnase sisuga kursused, seega õnneks ei muutunud kursuste sisu.

Lühidalt võib öelda, et kõik osalejad jäid oma õpiränduri kogemusega väga rahule. Oma muljetest räägivad nad ise:

 1. Liisi Kärsin "Education outside the classroom" (26. - 31.03.2022; Limassol; Küpros); EDUCULTURE Center of Education 
 2. Heiki Rokka "Climate cares! Education for a better environment"  (24. - 30.04.2022; Reykjavik, Island); Project Management Spain Erasmus Plus 
 3. Kadri Muhhin "Educational innovation in Finland" (02. - 06.05. 2022; Joensuu; Soome); Riveria - North Karelia Education Association
 4. Piret Jõul "Innovation at school: inclusion, autonomy and flexibility" (09. - 13.05.2022; Brugge; Belgia); Eekhout Academy 
 5. Ester Berg "Non formal learning– the golden door for an innovative future for schools" (08. - 15.05.2022; Malta); New Horizons Malta 
 6. Juta Laane ja Vaido Laane "Education System in Italy" (30.05 - 04.06.2022; Lecce; Itaalia); IRIS
 7. Tuuli Helk "A European School for All Children" (04. - 09.07.2022; Barcelona; Hispaania); European Academy of Creativity 
 8. Piia Nurmela "Integrating Creativity and Innovation into Teaching" (01. - 06.08.2022; Barcelona; Hispaania); European Academy of Creativity 
 9. Ott Toomsalu "The Irish Education System: Study Visits in Dublin“ (28.11 - 03.12.2022; Dublin; Iirimaa); Europass Teacher Academy

Loe ka Tartu Valla Kuukirjast:


*****************************************************************************************************


Erasmus+ programmi üldhariduse õpirände projekt „Kaasav haridus ehk HEV õpilaste õppe toetamine Kõrveküla Põhikoolis“ (Inclusive education – supporting exceptional students in Kõrveküla Basic School) 30.06.2019 kuni 29.09.2020.


Kaasav haridus ehk HEV õpilaste õppe toetamine Kõrveküla Põhikoolis on Erasmus+ programmi kooli töötajate õpirändeprojekt, mille käigus meie kooli õpetajad soovivad omandada kogemusi praktikutelt, teistelt õpetajatelt, kursustelt, kus tutvustatakse oma kogemusi, koolidest, kus on olnud sarnaseid probleeme, et kasutusele võtta läbiproovitud töövahendeid ning -võtteid. Eesti Hariduse Infosüsteemi kohaselt on õpilase hariduslikud erivajadused: ajutine õpiraskus; koduõpe lapsevanema soovil; kirjutamis- ja/või lugemisraskus; arvutamisraskus; käitumisprobleemid; õppekeelest erineva koduse keelega ja välisriigist naasnud õpilane; uussisserändaja; õppimine välisriigis; andekus. Kõike seda, va uussisserändaja on viimaste aastate jooksul ka meie koolis ette tulnud. Ja ka uussisserändajate tulekuks peaks kool valmis olema, sest neid on Eestis juba õige paljudes koolides. Meie õpilasest on hariduslike erivajadustega hetkel ligi 100 õpilast. Nende hulgas on muidugi ka neid, kelle erivajaduseks on andekus. St nad vajavad individuaalse õppekava (IÕK) rakendamist kas kõigis või üksikutes ainetes. Kui neid on enamasti võimalik toetada tavaklassis, siis raskem on ajutise õpiraskuse, kirjutamis- ja/või lugemisraskuse ning arvutamisraskuse korral. Vajadus on toe ja nõu järele haridusliku erivajadusega õpilase õppe- ja arendustegevuste planeerimisel ning läbiviimisel, õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel, sobilike õppematerjalide, abivahendite valimisel ja kohandamisel ning individuaalse õppe korralduse kava või õppekava koostamisel. Kool peab lähtuma õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tuleks tagada õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös. Erialaspetsialistide puudusel tuleb igal aine- ja klassiõpetajal omandada vajalikud teadmised ja oskused. Seega õpetajate vajadused haakuvad kooli vajadustega. Ja eriti oluline on õppida sellest, kus ja kuidas teised on nende asjadega paremini hakkama saanud. Vastavalt nüüdisaegsele õpikäsitlusele toimub õppimine läbi tegutsemise, teadmisi ja oskusi omandatakse nende kasutamise läbi. Sooviti just kogemusi praktikutelt, teistelt õpetajatelt, koolidest, kus on olnud sarnaseid probleeme, läbiproovitud töövahendeid ning -võtteid. Eestis toimuvad koolitused kipuvad olema väga teoreetilised, aga ainult kuulates ja vaadates jääb meelde kahjuks vähe. Õpetajad, kes teavad õppimise eesmärke ja nende saavutamise kriteeriume, peaksid teadma ka, kuidas õpilasi nende eesmärkideni jõudmisel toetada. Meie projekti planeeritavad õpiränded on: välismaal toimuvad kursused või koolitusüritused: 8 osalejat ning töövarjuks minek: 1 osaleja. Töövarjuks minek on hetkel käimas oleva Erasmus+ programmi koolidevahelise strateegilise koostööprojekti „Through robotics and collaboration to the successful citizens of the 21st century“ partnerkooli Proto gymnasio Komotinis. Asukohaga Komotinis, Põhja-Kreekas, Bulgaaria ja Türgi piiri lähedal, on neil palju kogemusi põgenike ja pagulastega. Oluline on õppida sellest, kus ja kuidas teised on nende asjadega paremini hakkama saanud. See oleks ka suurepärane võimalus jätkata omavahelist viljakat koostööd ja õppida üksteiselt. Kõik täiendkoolituskursused on leitud Teacher Academy Kutsealase arengu võimalused õpetajatele veebis ja kohapeal kursuste hulgast. Koolitused said valitud vastavalt õpetajate tunnetatud

arenguvajadustele, ehk vastavalt osalejatele ja võimalikult erinevad. Tahtsime kokku koguda võimalikult palju erinevaid kogemusi. Seetõttu on ka igal koolitusel vaid üks osaleja, et kasu koolile oleks võimalikult suur, kui osalejad jagavad oma kogemusi kolleegidele. Et tutvustame kogu kooliperele erinevaid kaasava hariduse väljakutseid ning arenguvõimalusi, nutikaid ideid ja lahendusi, olgu need siis õpiraskuste, käitumisprobleemide, andekuse, uussisserändajate või mõne muu haridusliku erivajadusega seotud.

Osalejad:

 1. Jana Post "Art as therapy: self-expression and special needs in art education" Firenze, Itaalia.

 2. Piret Jõul "Designing Inclusive Educational Environments " Nafplio, Kreeka.

 3. Julia Rakitina "Boost your creativity for inclusive environment: integration and multiculturality" Senglea, Malta.

 4. Juta Laane "Non-formal education at school. Methods and tools to empower students motivation and learning " Heraklion, Kreeka + töövarjuna saksa ja inglise keele tundides: Proto Gymnasio Komotinis, Komotini, Kreeka.

 5. Piret Sillamaa "Mindfulness for Teachers: A Hands-on Approach" Barcelona, Hispaania.

 6. Liisi Kärsin „Inclusion through the Arts - Building a Classroom Community through Art and Drawing“ Hamrun, Malta.

 7. Tatiana Albakhtina "Facing behavioural problems – Indiscipline, racism and bullying in the classroom" Limassol, Küpros.

 8. Piia Nurmela “Game based learning in special education” Ateena, Kreeka.

Loe veel

Tartu Valla Kuukiri veebruar 2020/nr257
********************************************************************************************************
Erasmus+ programmi haridusvaldkonna strateegilise koostöö projekt „Through robotics and collaboration to the successful citizens of the 21st century”

(Robootika ja koostöö kaudu 21. sajandi edukateks kodanikeks) 01.09.2017 kuni 31.08.2019.Osaleb 3 kooli:

1.     Kõrveküla Põhikool (Eesti - koordinaator)

2.     Proto gymnasio Komotinis (Komotini, Kreeka)

3.     IES Schamann (Las Palmas de Gran Canaria, Hispaania)


Projekti tutvustus

Meie peamine eesmärk on jagada partneritega oma kogemusi robootika valdkonnas õppetöös. Igaüks meist on haridusprotsessis kasutanud erinevaid robootika vahendeid ja platvorme. On aeg jagada oma teadmisi, kogemusi ja meetodeid teistega. Meie ühine huvi robootika vastu ühendab meid. Oluline on jagada kogemusi ja edulugusid eri riikide esindajate vahel, eesmärgiga töötada välja uusi praktilisi tehnikaid. See projekt on kasulik nii õpetajatele kui ka õpilastele ideede, mõtete ja tehnikate kaudu, sest eesmärk on õppida teiste kogemustest. Koostöö teiste koolidega Euroopa tasandil.