Miina Härma mälestusmärk Kõrveküla Põhikooli juures

Mälestusmärk avati Eesti esimese naishelilooja ning -koorijuhi 150. sünniaastapäevaks (2014) Miina Härma kodukandist vaid kilomeetri kaugusel. Skulptuur kannab nime "Koor". Autoriteks on Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuriosakonna tudengid. Videot mälestusmärgi avamisest saab vaadata siit:  
https://www.youtube.com/watch?v=suHQ0F_VaQ4

Helilooja Miina Härma sünnikoht Kõrvekülas

Endises Kõrveküla koolimajas on helilooja Miina Härma (1864-1941) sünnikoht. Miina Härma oli armastatud helilooja, tema ligi 200 laulust on paljud populaarsed tänaseni: "Kui Sa tuled, too mull´lilli", "Ei saa mitte vaiki olla", "Miks Sa nutad, lillekene" jt. Tema laulumängust "Murueide tütar" pärineb aga "Tuljak". Heliloojat meenutab mälestustahvel sünnimaja seinal ning mälestuskivi vanal kooliõuel. Miina Härma elu ja loomingut tutvustav klass-muuseum asub Kõrveküla põhikoolis.

Kõrveküla paisjärv ja nimetu tehisjärv

Kõrveküla paisjärv ja tema kõrval asuv nimetu tehisjärv on Kõrveküla alevikus asuvad järved. Mõlemad tehisjärved loodi 1990ndate alguspooles ning siiani on nad Tartu valla territooriumil asuvad vallale kuuluvad mitteametlikud supluskohad. Kõrveküla paisjärve suurus on 1,2 ha kaldajoone pikkusega 550 meetrit ja nimetu tehisjärve suurus on 1,3 ha kaldajoonega 852 meetrit. Veekogude nimistusse lisati mõlemad järved 2011. aastal Kõrveküla järved on suvel populaarsed supluskohad ning talvel rajavad kohalikud elanikud järvedele uisu- ning jäähokiväljakud.  Järved on kasutusel ka õppeeesmärkidel Kõrveküla Põhikoolis, kui loodusainetes uuritakse järve seisukorda ning kehalises kasvatuses arendatakse järve kaldal füüsilist vastupidavust.
Pilt 1. Kõrveküla Põhikooli õpilased kehalise kasvatuse tunnis. Autor: Ille Kukk

Joonis 1. Kõrveküla paisjärv ja nimetu tehisjärv. Allikas:Maa-ameti geoportaal.

Allikad:
1-https://register.keskkonnaportaal.ee/register/body-of-water/8377963 
2-https://register.keskkonnaportaal.ee/register/body-of-water/8377516
3-https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo

ÜLESANNE LAHENDAMISEKS:

//media.voog.com/0000/0005/5805/files/%C3%9Clesanne1_Voorem%C3%A4e.docx

//media.voog.com/0000/0005/5805/files/%C3%9Clesanne1_Voorem%C3%A4e.pdf