HOOLEKOGU

Tartu Vallavalitsuse korraldus 06.02.2020 nr 126

Kinnitada Kõrveküla Põhikooli hoolekogu järgmises koosseisus:

  • Egle Nõmmoja - koolipidaja esindaja
  • August Järvik
  • Tõnu Kalja
  • Piret Jõul - kooli esindaja
  • Aire Osja
  • Rainer Paat
  • Ilmar Roosimaa
  • Sigrid Vaher - vilistlaste esindaja
  • Meelis Villems