Õpetajate konsultatsiooniajad 2020/2021. õa  

                                                          

  

 

Õpetaja   

 

 Konsultatsiooni aeg
 Ruum

Kersti Kont

kersti[at]korve.edu.ee
1.A kl klassijuhataja

 
 T, 7. tund
 

Kadi Bruus

kadibruus[at]korve.edu.ee
1.B kl klassijuhataja


 E, 7. tund
 1.b
Juta Roosiorg
jutaroosiorg[at]korve.edu.ee
1.C kl klassijuhataja  

 E, 7. tund
 
Piret Jõul
piretjoul[at]korve.edu.ee
2.A kl klassijuhataja

 E, 7. tund
 2. a
Ester Berg
ester[at]korve.edu.ee
2.B kl klassijuhataja
Õpiabi

 E, 6. tund
 2. b
Tuuli Helk
tuuli[at]korve.edu.ee
2.C kl klassijuhataja

 K, 6. tund
 2. c
Liisi Kärsin
liisi[at]korve.edu.ee
2.D kl klassijuhataja
Õpiabi

 N, 5. tund, kokkuleppel
 2. d

Külvi Rebaste

kylvi[at]korve.edu.ee

3.A kl klassijuhataja

 
 N, 6. tund ja R, 6. tund
 3. a

Liina Karelson

liina[at]korve.edu.ee

3.B kl klassijuhataja

 
 R, 5. ja 6. tund
 3. b
Kristi Keem
kristi[at]korve.edu.ee
3.C kl klassijuhataja
 
 T, 7. tund, kokkuleppel
 3. c

Signe Rööpson

signe[at]korve.edu.ee

4.A kl klassijuhataja


 E, 6. tund
 4. a

Anna Roots

anna[at]korve.edu.ee

4.B kl klassijuhataja


 K, 6. tund
 4. b

Jana Post

jana[at]korve.edu.ee

4.C kl klassijuhataja


 E, 7. tund ja T, 6. tund
 

Mare Kalamees

mares[at]korve.edu.ee

5.A kl klassijuhataja
Kunstiõpetus - 5.a
Käsitöö ja kodundus - 5.-9. kl T

 K, 6. tund, kokkuleppel
 käsitöö

Ille Kukk

ille[at]korve.edu.ee

5.B kl klassijuhataja
Kehaline kasvatus

 K, 8. tund 5.-9. klass
 E, 6. tund 2.-3. klass
 spordihoone

Kadri Muhhin
kadri[at]korve.edu.ee
5.C kl klassijuhataja

Inglise keel

HEV koordinaator
 

 E, 7. tund, kokkuleppel
 5. c

Tatiana Albakhtina
tatiana[at]korve.edu.ee

6.A kl klassijuhataja

Vene keel -


 N, 7. tund
 vene keel
Gerro Avarlaid
gerro[at]korve.edu.ee
6.B kl klassijuhataja
Ajalugu

 
 N, 6. tund, kokkuleppel
 

Heiki Rokka

heiki[at]korve.edu.ee

6.C kl klassijuhataja
Matemaatika


 N, 7. ja 8. tund
 matemaatika

Piret Sillamaa

piret[at]korve.edu.ee

7.A kl klassijuhataja

Inglise keel

 
 E, 6. ja 7. tund, kokkuleppel
 inglise keel

Piia Nurmela

piia[at]korve.edu.ee

7.B kl klassijuhataja

Inglise keel

 
 K, 7. tund, kokkuleppel
 loodus I
Reet Rosenberg
reetr[at]korve.edu.ee
8.A kl klassijuhataja
Eesti keel ja kirjandus
 
 E, 7. tund (9.a, b kl)
 K, 7. ja 8. tund
 eesti keel

Tiina Kivastik

tiina[at]korve.edu.ee

8.B kl klassijuhataja

Muusika
Koorid

 N, 8. tund, kokkuleppel muusika

Ott Toomsalu

ott[at]korve.edu.ee

9.A kl klassijuhataja

Bioloogia - 7.-9. kl

Geograafia - 7.-9. kl


 E, 7. ja 8. tund
 loodus II

Helena Rõžova

helena[at]korve.edu.ee

9.B kl klassijuhataja

Abiõpetaja


  
Triinu Kilp
triinu[at]korve.edu.ee
Õpilasnõustaja
 
  

Einar Nõmme

einar[at]korve.edu.ee

Tehnoloogiaõpetus - 5.-9. kl P

 K, 6. tund, kokkuleppel
 tehnoloogia

Juta Laane

juta[at]korve.edu.ee

Projektijuht

Saksa keel - 6.-9. kl

 E, 7. tund, kokkuleppel
 saksa keel
Julia Rakitina
julia[at]korve.edu.ee
Vene keel
 
 N, 7. tund, kokkuleppel
 vene keel

Toomas Klaup

toomas[at]korve.edu.ee

Kehaline kasvatus


  
Laura Jõgar
laura[at]korve.edu.ee
Eesti keel ja kirjandus
 
 T, 7. tund, kokkuleppel
 5. c

Marje Poll

marje[at]korve.edu.ee

Logopeed


  
Marina Paddar
marina[at]korve.edu.ee 
Sotsiaalpedagoog

  
Rauno Neito
rauno[at]korve.edu.ee
Füüsika - 8.-9. kl
Teadusklubi

 
 N, 7. tund
 loodus I
Annika Kutti
annikakutti[at]korve.edu.ee
Matemaatika
 
 K 7. tund (5. ja 6. klassid)
 N 7. ja 8. tund (7. klassid)
 5. c

Andres Jõgar

kool[at]korve.edu.ee

Direktor

Ühiskonnaõpetus

Ajalugu - 9.a, 9.b

 N 7. tund, kokkuleppel  

Karin Kilk

karin[at]korve.edu.ee

Haridustehnoloog

Informaatika - 3.a, 3.b, 3.c, 5.a, 5.b, 5.c, 8.a, 8.b, LÕK

 

 kokkuleppel 
Helen Pill
helen[at]korve.edu.ee
Huvijuht
 
  
Alvar Nõmme
alvar[at]korve.edu.ee
IT-tugi

  
Tanika Krull
tanika[at]korve.edu.ee
Sekretär