Tugisüsteemi tööd reguleerib õppenõustamise nõukogu, kuhu 2022/23. õa kuuluvad järgmised liikmed:

Monika Hänilane HEV-koordinaator/eripedagoog

Piret Jõul (õppealajuhataja, seadusandlus);

Marje Mäepalo (logopeed);

Marina Paddar (sotsiaalpedagoog);

Reet Hannus (sotsiaalpedagoog);

Heiki Rokka (aineõpetaja II ja III kooliastmes);

Reet Rosenberg (aineõpetaja III kooliastmes);

Liisi Kärsin (klassiõpetaja II kooliastmes)

Kersti Kont (klassiõpetaja I kooliastmes) .