Tartu Vallavalitsus on otsustanud, et Kõrveküla Põhikool jätkab distantsõppes kooliaasta lõpuni. Kuna viiruse levik Eestis ei näita vähenemise märke ning ilmselt jätkub eriolukord ka mais, siis püütakse antud otsusega võimaldada juurde-ehituse arengule maksimaalne võimsus. See ei taga, et ehitusel viiruse leviku tõttu seisakut ei teki, aga anname hetkel parima lootuses "täiskäigul gaasi". 

Lisainfo saamiseks pöörduda Tartu Vallavalitsuse poole. 

************************************************************************

KUI TEIE LAPS LÄHEB TÄNAVU SÜGISEL 1. KLASSI, SIIS PALUME SAATA MEILE ESIMESEL VÕIMALUSEL AVALDUS AADRESSILE kool[at]korve.edu.ee

Avaldusi ootame 15. aprillini.


*********************************************************************************************************

Head lapsevanemad ja õpilased!


Esimene distantsõppe nädal on möödas ning kindlasti on suurest segadusest saanud veidi väiksem segadus. Püüame luua Teile veelgi paindlikumat ja lihtsamat viisi ennast laste õppetööga kurssi viia.

Juba alates eelmisest nädalast on e-koolis kasutusel uus klassifikaator T. See tähistab tehtud kodutööd, et nii õpetajal kui ka Teil oleks ülevaade sellest, mis on tehtud ja mis vajab veel tegemist. Viimase puhul kasutatakse X-i. Õpetajal on võimalus mõlemat kommenteerida st kui õpetajal on töö kohta täpsustavaid kommentaare, siis ta need lisab. Kui töö on edukalt tehtud ja õpetaja näeb, et laps on teema omandanud, siis ei pruugi sellele kommentaari lisanduda vaid tähistataksegi T-ga. Me oleme teadlikud, et ootate tagasisidet, aga päris iga töö puhul õpetaja neid jagada ei jõua. Me usume Teisse ja usaldame Teid.

Teiseks uudiseks on see, et oleme palunud õpetajatel panna ülesannete miinimum tähtajaks kolm päeva, et võimaldada ülesannete lahendamiseks Teile sobivam ajahetk. Eks me kõik peame ju oma tööd ka tegema ja kõhud ootavad täitmist ning kodud hoolitsust.

Täpsustuseks, sest paljud juba naudivad puhkust. Õpetaja annab õppida ikka IGA TUNNI kohta st igal koolipäeval lisanduvad uued ülesanded. Kolm päeva on aega selleks kui pere ei saa mõne ülesandega sel päeval tegeleda (ei pääse keskkonda, vanemal tööl keerulised ülesanded ja ei saa aidata jne), siis on perel ajaline tagavara olemas. See EI TÄHENDA seda, et kolm päeva saab niisama lõbutseda ja mitte midagi teha. Seda teed minnes kuhjuvad ülesanded üsna kiiresti ja õpilane "upub võlgadesse". Pigem on see vahend oma kodutööde paremaks planeerimiseks. Kool toimub ikka iga päev, aga on ootamatuste suhtes paindlik.

Samuti palusime õpetajatel edaspidi kirjutada kodus tehtavad tööd ainult kodustesse ülesannetesse, et ei peaks tunnikirjelduste alt ülesandeid otsima ja kõigil oleks lihtsam aru saada, mida siis täpselt tegema peab. Seega võib e-koolis olev info olla duubeldatud. Kui töö asub mujal keskkonnas, siis on viide sellele samuti kodustes töödes. Erandiks jääb muidugi juba harjumuspärane vestlustesse postitamine, millega algklassides paljud harjunud on.

Ja lõpetuseks. Aitäh, et olete olnud nii mõistlikud ning liigse paanikata kõik e-kooli murdumised ja üleüldised muudatused vastu võtnud.


Seoses viiruse levikuga on lastevanematel KOHUSTUS teavitada kooli nakatumisest st kui pereliikmel on tuvatatud/diagnoositud koroonaviirus, siis tuleb sellest KOHESELT teada anda aadressil kool@korve.edu.ee.

Olgem hoolsad ja käitume vastutustundlikult!

HITSA veebiseminar lastevanematele "Kuidas last koduõppes toetada?".

Koolitus toimub aadressil https://www.youtube.com/watch?v=_EmMPzQlljg&feature=youtu.be***************************************************************************************