Kõrveküla Põhikooli juhised nakatumisohu minimeerimiseks 2020/2021. õppeaastaks

 • Kooli tullakse tervena. Ka väiksemate haigusnähtudega (nt nohu) jäädakse koju.
 • Kui õpilane soovib, siis võib kasutada isiklikku maski - kandmise kohustust ei ole.
 • Õpilasel on kaasas käte puhastamiseks mõeldud niisutatud salvrätid.
 • Õpilane paneb riidenagisse üleriided, muid riideid ei ladustata.
 • Peamajas ei ole I õppeveerandi jooksul vahetusjalatsite kandmine kohustuslik.
 • Sööklamoodulis jalanõusid ei vahetata ega võeta ära.
 • Toitlustamine toimub sööklamoodulis hajutatud graafiku alusel (sisenemine keskmisest uksest):
  • 9.40 - 1.A+B+C
  • 10.00 - 2.A+B+C+D
  • 10.20 - 3.A+B+C
  • 10.45 - 4.A+B+C
  • 11.05 - 5.A+B+C
  • 11.30 - 6.A+B+C ja 7.B
  • 11.50 - 7.A, 8.A+B ja 9.A+B
 • Lapsevanemad  ja kõrvalised isikud kooli siseruumidesse ei tule (va erijuhtudel ja eelneval kokkuleppel).
 • Nõusolekut reisile minekuks kool ei anna. Vanema soovil reisile läinud laps peab sellest klassijuhatajat teavitama ning pärast naasmist viibima kodus 14 päeva eneseisolatsioonis.
 • Koolist puudumise korral sooritab õpilane suurema kaaluga hindelise töö distantsilt või kokkuleppel õpetajaga kooli tulles.
 • Haigustunnustega lapsele kutsutakse lapsevanem koheselt järele, eelnevat kontrolli kooli meditsiinitöötaja poolt ei toimu.
 • Kui õpilane või tema lähikondlane on olnud kontaktis koroonahaige inimesega, siis tuleb sellest koheselt klassijuhatajat teavitada.
 • Klassi või kogu kooli distantsõppele jäämise korral jätkame numbrilise hindamisega kõigis kooliastmetes.

2020/2021. õppeaasta I poolaasta ruumijaotusplaan


Alates 1. septembrist on oma koduklass 1.-6. klassi õpilastel ja seal käivad klassist klassi õpetajad ja mitte õpilased (mõned erandid nagu kehaline, arvuti jne).

7.-9. klassi õpilased liiguvad ringi peamajas ja valdavalt selle II korrusel. Nende koduklass on koht, kus peetakse klassijuhatajatundi, muul ajal on lapsed liikumises:
 • 7.A koduklassiks on inglise keele klass;
 • 7.B koduklassiks on loodus1 (keemia/füüsika);
 • 8.A koduklassiks on eesti keele klass;
 • 8.B koduklassiks on muusikaklass;
 • 9.A koduklassiks on loodus 2 (bioloogia/geograafia);
 • 9.B koduklassiks on vene keele klass.
Kuna uuest õppeaastast puudub meil ühine garderoob, siis viivad 7.-9. klasside õpilased oma riided II korrusele koduklassi juurde koridori. Seal vahetatakse ka jalanõud.


Ka meie raamatukogu on enda vormi muutnud ning selle asemel on nüüd kaks klassiruumi 5.B ja 5.C jaoks. Uut ruumijaotust vaata allolevalt pildilt (klõpsa suurenduseks pildile):

Lisaks ruumijaotusele on muutunud ka meie elukorraldus, millest klassijuhatajad kindlasti täpsemalt räägivad, aga esmatähtsad muudatused on järgmised:
 • Esimeseks suureks muudatuseks on see, et meil ei ole enam garderoobi. Selle asemel hakkavad lapsed oma riideid panema oma koduklassi või selle läheduses asuvasse koridori.
 • Kõik moodulid on iseseisvad ja peamajaga pole ühtegi ühendust st peamajast moodulitesse peab liikuma õuest.
 • Koolil on valminud parkla ja sealt tuleb maja juurde jalgtee. Koolimajja tulevad vaid lapsed st lapsevanemad siseruumidesse ei tule – täiendav meede vältimaks koroonapuhangu tekkimist.

 • Söömine toimub KÕIGIL moodulis (moodul 3) ning spordiriiete vahetamine spordihoones. Kuna ringi sagimist on palju ja haigused meid ikka jälitavad, siis palume lastele kooli kaasa panna niisked salvrätid (käte jaoks) - täiendavaks abivahendiks.

*******************************************************************************************************Foto: Tanel Kindsigo***************************************************************************************